อาสาหาร้านปันกันอิ่ม รุ่นที่ 1

เครือข่ายพุทธิกา 18 ตุลาคม 2020

“ถ้าท่านอยากช่วยเหลือผู้อื่น แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร อยากเป็นผู้ให้แต่ก็เกรงว่าผู้รับจะเขินอาย”

(สำหรับนักเรียน นักศึกษาสามารถเก็บชั่วโมงอาสาสมัครจากการเข้าร่วมกิจกรรมอาสาหาร้านได้)

ความเป็นมา

โครงการปันกันอิ่ม มูลนิธิเครือข่ายพุทธิกา มองว่าปัจจัยพื้นฐานเรื่องอาหารเป็นสิ่งสำคัญ ในสังคมทุกวันนี้ยังมีกลุ่มคนส่วนหนึ่งที่มีรายได้น้อย ยากจนขัดสน ต้องอดมื้อกินมื้อ ขณะที่คนอีกส่วนหนึ่งต้องการช่วยเหลือแบ่งปันให้ แต่ไม่รู้จะหยิบยื่นน้ำใจให้กันอย่างไร โครงการปันกันอิ่มจึงนำเสนอแนวคิดการทำบุญรูปแบบใหม่ ผ่านช่องทางใหม่ ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งที่จะทำบุญได้ง่ายในชีวิตประจำวัน ไม่จำเป็นต้องทำบุญที่วัด หรือทำบุญกับพระ แต่เป็นทางเลือกในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ซึ่งทำได้ง่าย ตามกำลังและโอกาส มีร้านอาหารเป็นสะพานบุญเชื่อมระหว่างผู้ให้  และผู้รับ ดังคำขวัญโครงการว่า “อิ่มใจผู้ให้  อิ่มท้องผู้รับ”

ลักษณะกิจกรรม

ชักชวนร้านอาหารในชุมชน บริเวณใกล้เคียง หรือที่เรารู้จักเพื่อสื่อสารแนวคิดการแบ่งปันให้ร้านอาหารเข้าใจ และเปิดโอกาสให้เจ้าของร้านตัดสินใจว่าจะเข้าร่วมแบ่งปันกับโครงการฯ

ช่วงวัน-เวลาทำงานอาสา

วิธีการสมัคร

กรอกแบบฟอร์มใบสมัคร ได้ที่ https://forms.gle/dXMooqCKvNzPCGiN7  หรือสแกน QR Code ในภาพ (รับสมัครถึงวันที่ 30 ต.ค. 63)

ติดต่อสอบถามได้ที่